Inwestycje w kryptowaluty – czy wiążą się z wyższym ryzykiem? - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Inwestycje w kryptowaluty – czy wiążą się z wyższym ryzykiem?

Czy wiesz, dlaczego inwestycje w kryptowaluty są obarczone ryzykiem? Czy na rynku kryptowalut dochodzi do spekulacji? W jaki sposób uchronić się przed działaniem przestępców? Na te wszystkie pytania odpowiada Jan Ziomek – Kierownik w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech w UKNF.

Ponadto z tego odcinka dowiesz się:

  • 00:54 – co to jest blockchain, DeFI
  • 03:30 – czym są kryptowaluty 
  • 04:11 – czy obrót kryptowalutami jest regulowany  
  • 04:58 – czym są kryptowaluty a czym kryptoaktywa
  • 06:11 – czy prowadzony jest rejestr walut wirtualnych
  • 11:25 – czy KNF nadzoruje rynek kryptowalut
  • 12:01 – jak zawierane są umowy i czy kupujący kryptowaluty ma jakiekolwiek prawa lub zobowiązania
  • 14:41 – dlaczego warto weryfikować adres siedziby firmy oferującej inwestycje w kryptowaluty i jak to zrobić
  • 16:42 – jak sprawdzić, czy oferta inwestycji w kryptowaluty nie jest oszustwem
  • 22:11 – czy przestępcy powołują się na KNF i czy KNF pośredniczy w transakcjach 

Uwaga!

Zachęcamy także do zapoznania się z ostrzeżeniem UKNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi i kryptowalutami) a także kursem online na temat kryptoaktywów dostępnym pod adresem https://edukacjafintech.mynetwork.pl/.


Posłuchaj w Spotify, SpreakerGoogle Podcasts oraz w Apple Podcasts.

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.