Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z załącznikami

modification date

Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych została 1 lutego 2021 r. zaktualizowana: punkt 3.2.1.1.6.2. („doświadczenie zawodowe”) został uzupełniony o krajowe i międzynarodowe niekomercyjne infrastrukturalne instytucje finansowe oraz instytucje tzw. sieci bezpieczeństwa finansowego.