Formularze oceny

data aktualizacji

BANKI, SPÓŁDZIELCZE SYSTEMY OCHRONY INSTYTUCJONALNEJ, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI, TOWARZYSTWA EMERYTALNE

Formularze oceny pierwotnej

Została udostępniona elektroniczna wersja formularzy oceny dla banków. Formularze składają się z dwóch części:

  • Formularz do wypełnienia przez kandydatów dostępny jest pod adresem odpowiedniosc.knf.gov.pl. Po wypełnieniu formularza przez kandydata będzie on zapisywany jako PDF, podpisywany i przekazywany w formie elektronicznej do banku.
  • Formularz przeznaczony do przeprowadzenia oceny przez bank dostępny jest w Portalu KNF, w obszarze Licencjonowanie. Po wczytaniu formularza, otrzymanego od kandydata, automatycznie wypełnione zostaną części z informacjami podanymi przez kandydata, umożliwiając przeprowadzenie oceny przez bank poprzez wypełnienie pozostałych pól. Po zatwierdzeniu, informacja o wynikach oceny będzie dostępna dla KNF. Uchwała właściwego organu w sprawie oceny powinna zostać przesłana do KNF odrębnie.

Zachęcamy do korzystania z formularzy elektronicznych, jako narzędzia ułatwiającego przeprowadzenie oceny w sposób zgodny z wymogami opisanymi w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz udostępnienie wyników oceny KNF.

Formularze oceny wtórnej

Formularze oceny zbiorowej

Formularze - Komitet Audytu

DOMY MAKLERSKIE

Formularze oceny pierwotnej

Formularze oceny wtórnej

Formularze oceny zbiorowej