Zasady uczestnictwa w kampanii GMW - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Do udziału w kampanii Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza - zapraszamy szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowe, a także biblioteki publiczne.

Rolę szkolnych koordynatorów GMW mogą pełnić dyrektorzy szkół czy innej placówki oświatowej, nauczyciele dowolnych przedmiotów, nauczyciele wychowawcy, wychowawcy świetlicy, pracownicy bibliotek, animatorzy.

Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas GMW minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców.

Przy organizowaniu wydarzeń i inicjatyw w ramach kampanii GMW uczestnicy mogą posługiwać się zarówno hasłem bieżącej edycji, jak i oficjalnym hasłem GMW Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj (ang. Learn. Save. Earn).

Przy wyborze form działania szkolni koordynatorzy GMW mogą skorzystać z propozycji programowych danej edycji GMW przygotowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz inne instytucje lub przygotować własną inicjatywę korzystając z następujących form, takich jak, m.in.: lekcja z aktywnym udziałem uczniów, warsztat, quiz, debata, prezentacja multimedialna, maraton gier o tematyce finansowej, konkurs umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (np. konkurs na plakat lub krótki film promujący hasło GMW, projekt skarbonki, podcast przybliżający hasło przewodnie GMW), projekt badawczy na temat oszczędzania, zarządzania budżetem domowym, cyberbezpieczeństwa, audycja emitowana przez szkolny radiowęzeł, gazetka szkolna, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.

Szkolni koordynatorzy dokonują zgłoszeń udziału w GMW 2024 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2024 roku.

Po zakończeniu GMW szkolni koordynatorzy są zobowiązani do przesłania elektronicznego formularza podsumowującego udział w Kampanii do 3 kwietnia 2024 roku

Szkoły oraz inne placówki oświatowe, biblioteki biorące udział w kampanii GMW, a także szkolni koordynatorzy otrzymają dyplomy. Warunkiem otrzymania dyplomu jest dokonanie zgłoszenia udziału w GMW i potwierdzenie udziału w Kampanii poprzez elektroniczny formularz podsumowujący.

Jedyną formą aktywności w ramach GMW, której UKNF nie rekomenduje, są wizyty w placówkach podmiotów działających na rynku finansowym, w tym podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a także spotkania z przedstawicielami ww. podmiotów, ze względu na potencjalne ryzyko przekazywania treści o charakterze marketingowym, co jest sprzeczne z założeniami kampanii GMW.


Dokumenty: 
Do pobrania

Zaproszenie do udziału w GMW 2024 - List do Dyrektorów Szkół

plik .pdf, 180,7kB
Pobierz