Konsultacje publiczne - pierwszy pakiet aktów wykonawczych do Rozporządzenia DORA - Komisja Nadzoru Finansowego

Aktualności

Konsultacje publiczne - pierwszy pakiet aktów wykonawczych do Rozporządzenia DORA

Data aktualizacji:

Od 17 stycznia 2025 roku będzie stosowane Rozporządzenie DORA, które ma zwiększyć operacyjną odporność cyfrową podmiotów finansowych oraz dostawców świadczących usługi ICT na rynku finansowym w UE. 

Konsultacje publiczne do pierwszego pakietu aktów wykonawczych do DORA zostały zakończone. Ponadto 13 lipca 2023 roku odbyło się puliczne wysłuchanie - wydarzenie online zorganizowane przez Europejskie Urzędy Nadzoru, w którym można było uczestniczyć. Pierwszy pakiet aktów wykonawczych do DORA oraz informacje o konsultacjach publicznych dostępne są m.in. na stronie EBA.

NEW co przed nami


new akty wykonawcze