Konsultacje publiczne - drugi pakiet aktów wykonawczych do Rozporządzenia DORA - Komisja Nadzoru Finansowego

Aktualności

Konsultacje publiczne - drugi pakiet aktów wykonawczych do Rozporządzenia DORA

Data aktualizacji:

8 grudnia 2023 roku ukazała się druga część aktów wykonawczych związanych z DORA. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority - EBA).

Znajduje się na niej także informacja o planowanym na 23 stycznia 2024 roku wysłuchaniu publicznym, dotyczącym wspomnianych dokumentów, w którym można wziąć udział on-line po zgłoszeniu zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej EBA.

Zachęcamy także do zgłaszania uwag i komentarzy do projektów dokumentów aktów wykonawczych poprzez formularze na poniższych stronach:

Termin na zgłaszanie uwag do wymienionych dokumentów mija 4 marca 2024 roku.


NEW co przed nami


new akty wykonawcze