Finalizacja pierwszego pakietu aktów wykonawczych do Rozporządzenia DORA - Komisja Nadzoru Finansowego

Aktualności

Finalizacja pierwszego pakietu aktów wykonawczych do Rozporządzenia DORA

Data aktualizacji:

17 stycznia 2024 roku EBA, EIOPA i ESMA opublikowały pierwszą część finalnych wersji  projektów aktów wykonawczych związanych z DORA.

Konsultacje publiczne w tej sprawie zakończyły się 11 września 2023 roku i dotyczyły następujących dokumentów:

  • RTS w sprawie ram zarządzania ryzykiem ICT oraz w sprawie uproszczonych ram zarządzania ryzykiem ICT,
  • RTS w sprawie kryteriów klasyfikacji incydentów związanych z ICT,
  • RTS w sprawie polityki korzystania z usług ICT wspierających krytyczne lub istotne funkcje świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług ICT, 
  • ITS w sprawie standardowych wzorów rejestru informacji. 

W wyniku konsultacji publicznych do projektów aktów wykonawczych wprowadzono zmiany. Dokumenty zostały przekazane przez Europejskie Urzędy Nadzoru do Komisji Europejskiej, która rozpoczęła prace w celu przyjęcia powyższych aktów wykonawczych, w ciągu najbliższych miesięcy. Co istotne, Komisja Europejska w toku prac może wprowadzić dodatkowe zmiany w dokumentach.

Z  dokumentami, w języku angielskim, można zapoznać się na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.


Rozporzadzenie_DORA_grafika