Publiczne konsultacje rekomendacji dot. nowych umów dla produktów w złotych

data aktualizacji

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag do rekomendacji NGR w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów dla produktów w złotych bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego.

Konsultacje potrwają do 7 lutego 2023 r. Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres: konsultacjengr@knf.gov.pl