Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID

data aktualizacji

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON. 

Poniżej prezentujemy podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej. Dokument przedstawia podstawowe założenia dotyczące prac Narodowej Grupy Roboczej.