Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID

Data aktualizacji:

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON. 

Poniżej prezentujemy podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej. Dokument przedstawia podstawowe założenia dotyczące prac Narodowej Grupy Roboczej.

Do pobrania

Podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON

plik .pdf, 1,1MB
Pobierz