Opłaty

data aktualizacji

1.    Opłata skarbowa w wysokości 616 złotych za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.
2.    Opłata roczna w wysokości równowartości w złotych 500 euro, od zatwierdzonego podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji.