Źródła informacji o emitentach - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
InformacjaŹródła informacji
Wyszukiwarka emitentów z podziałem na rynek regulowany GPW i Alternatywny System Obrotu (ASO)
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/wyszukiwarka_podmiotow
Lista spółek notowanych na NewConnect (ASO)https://newconnect.pl/spolki
Lista spółek notowanych na rynku regulowanym GPWhttps://www.gpw.pl/spolki
Raporty z informacjami poufnymi emitentów z rynku regulowanego i ASOwww.biznes.pap.pl
Informacje o spółceStrony internetowe spółek publicznych – zwykle w zakładce „relacje inwestorskie”
Podstawowe informacje o spółce (firma, siedziba, przedmiot działalności, kapitał zakładowy, osoby uprawnione do reprezentowania spółki)https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/
Dokumenty finansowe złożone przez spółkę w KRShttps://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
Baza danych akt rejestrowych – wnioski o zmianę danych wraz z załącznikami złożone przez spółkę w KRShttps://rar.ms.gov.pl/rar/wyszukiwanie
Informacje o wyemitowanych przez spółkę obligacjach, wysokości zobowiązań wynikających z obligacji, terminowości ich realizacjiRejestr zobowiązań emitentów (RZE):
https://data.kdpw.pl/oth/rze/info/
Informacje o akcjach spółki będących przedmiotem oferty publicznej (akcje nowej emisji i istniejące) i dopuszczonych do obrotu, w tym ich liczbie i cenie emisyjnej, terminie przeprowadzenia oferty lub dopuszczenia do obrotu, podstawie prawnej oferty lub dopuszczenia do obrotuSystem ewidencji akcji (SEA):
https://ewidencjaakcji.knf.gov.pl/
Informacja o zatwierdzonych prospektach i suplementach do prospektuDokumenty dotyczące oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu