Organizacje Konsumenckie - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów lub podmiotach współpracujących z UOKiK i realizujących projekty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.