Organizacje Konsumenckie

data aktualizacji 27 listopada 2017

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub jednej z finansowanych przez budżet Państwa organizacji konsumenckich - Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org/). Znajdą tam Państwo bezpłatną pomoc prawnika, uzyskają konsultację w czasie dyżurów telefonicznych ekspertów – także w zakresie usług finansowych świadczonych przez banki, ubezpieczycieli i inne instytucje finansowe.

Więcej informacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów