Strona poświęcona jest zagadnieniom finansowania zrównoważonego rozwoju, w tym informacjom na temat obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, tzw. miękkich regulacji, takich jak rekomendacje czy wytyczne, jak również informacjom o aktualnych procesach konsultacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską oraz agencje europejskie sprawujące nadzór nad poszczególnymi sektorami rynku finansowego.

Uwaga! Kontakt z UKNF w związku z rozporządzeniem 2019/2088 (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz rozporządzeniem 2020/852 (tzw. taksonomia).  

Wskazane rozporządzenia dotyczą nowego, tworzącego się obszaru regulacyjnego i nadzorczego, w związku z czym mogą wymagać szczególnego przygotowania ze strony podmiotów nadzorowanych. 

W przypadku pytań związanych z wejściem w życie tych rozporządzeń, przedmiotem ich regulacji, szczególnych kwestii problemowych, możliwe jest przekazanie informacji w tym zakresie do UKNF na adres: esg@knf.gov.pl.