Finansowanie zrównoważonego rozwoju - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Obrazek tytułowy

Strona poświęcona jest zagadnieniom finansowania zrównoważonego rozwoju, w tym informacjom na temat obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, tzw. miękkich regulacji, takich jak rekomendacje czy wytyczne, jak również informacjom o aktualnych procesach konsultacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską oraz agencje europejskie sprawujące nadzór nad poszczególnymi sektorami rynku finansowego.

Uwaga! W przypadku pytań związanych z rozporządzeniem nr 2019/2088 (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz rozporządzeniem nr 2020/852 (tzw. taksonomia) np. dotyczących ich wejścia w życie, przedmiotu regulacji, szczególnych kwestii problemowych, możliwe jest przekazanie informacji w tym zakresie do UKNF na adres: esg@knf.gov.pl.