Informacje o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub aneksu funduszu inwestycyjnego zamkniętego w 2012 r. - Komisja Nadzoru Finansowego