Prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych w 2012 r.

data aktualizacji

Lp.Nazwa funduszuData zatwierdzenia prospektuTreść decyzji
1.Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty20.11.2012 r.icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 5.09.2013 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 16.09.2013 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 6.11.2013 r.