Ostateczne warunki emisji w 2012 r. - Komisja Nadzoru Finansowego