Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Angielska wersja językowa dokumentu nie jest tłumaczeniem przysięgłym. W razie ewentualnych rozbieżności obowiązujący jest oryginalny dokument sporządzony w języku polskim.

KNF oczekuje, że zakłady ubezpieczeń będą stosować Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych nie później niż od 1 listopada 2022 r. Do dnia poprzedzającego rozpoczęcie stosowania Rekomendacji, będą stosować Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.