EUNB wyjaśnia kwestie poruszone przez grupę roboczą ds. interfejsów API w ramach PSD2

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował wyjaśnienia dotyczące siódmej grupy zagadnień zgłoszonych przez uczestników grupy roboczej ds. interfejsów programowania aplikacji (API) w ramach dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2).  

Wyjaśnienia stanowią odpowiedź na kwestie dotyczące czasu przestoju dedykowanych interfejsów, przyczyn statusu płatności/odrzucenia płatności, ASPSP ograniczających dostęp w przypadku wbudowanego przekierowania, zakresu zgody oferowanej przez bank, braku możliwości inicjowania płatności zbiorczych za pośrednictwem interfejsów API oraz tego, czy standard EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) wchodzi w zakres PSD2.

W styczniu 2019 r., EBA powołał grupę roboczą ds. interfejsów API w ramach PSD2, składającą się z 30 osób reprezentujących dostawców usług płatniczych z obsługą rachunków (ASPSP), dostawców będących osobami trzecimi (TPP), inicjatywy API i innych uczestników rynku. Celem grupy jest ułatwienie przygotowania branży do wprowadzenia Regulacyjnego Standardu Technicznego (RTS) w zakresie silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnej i bezpiecznej komunikacji, a także wspieranie rozwoju wydajnych i zorientowanych na klienta interfejsów API w ramach PSD2.

Zadaniem grupy jest zidentyfikowanie problemów i wyzwań, jakie napotykają uczestnicy rynku podczas korzystania z interfejsów API. Grupa została również poproszona o zaproponowanie rozwiązań dotyczących sposobu rozwiązania zidentyfikowanych problemów, które EUNB i organy krajowe rozważą następnie przy udzielaniu wyjaśnień w odpowiedzi na podniesione kwestie.