UKNF członkiem Global Financial Innovation Network

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego został członkiem Global Financial Innovation Network (GFIN). GFIN został utworzony w styczniu 2019 r. Organizacja zrzesza ponad 60 instytucji z całego świata zajmujących się wspieraniem innowacji finansowych i jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń między regulatorami rynku finansowego. 

Wśród narzędzi wspierających biznes są pilotaże dla firm planujących przetestowanie innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesowych w zróżnicowanym otoczeniu regulacyjnym (cross-border testing). W obszarze prac znajdują się również zagadnienia rozwiązań innowacyjnych narzędzi Suptech i Regtech, wspierających wykonywanie zadań z zakresu nadzoru i compliance.

UKNF_GFiN