Wpływ FinTech na zarządzanie bankami centralnymi

data aktualizacji

Pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przygotowali praktyczny przewodnik dotyczący wpływu technologii finansowych FinTech na zarządzanie bankami centralnymi. Opracowanie jest skierowane głównie do decydentów oraz ustawodawców i skupia się wokół najważniejszych kwestii prawnych dotyczących m.in. kosztów oraz zapewnienia stabilności finansów. Dokument analizuje kwestie wpływu FinTech na politykę monetarną, emisję pieniądza oraz na system płatniczy.

Autorzy opracowania przedstawiają możliwe zastosowanie nowych technologii w zmianie modeli zarządzania bankami centralnymi, zakresu autonomii, polityki monetarnej, a także ich roli dla rynku finansowego.

Pełna treść dokumentu dostępna jest w języku angielskim na stronie: https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2021/08/24/The-Impact-of-Fintech-on-Central-Bank-Governance-463625.