Big tech firms – wyzwania i ryzyka

data aktualizacji

Ostatni biuletyn Bank for International Settlements (BIS) poświęcono tematyce big tech’ów – wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem dużych firm technologicznych w sektorze usług finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do systemu płatniczego.

Oprócz kwestii takich jak ryzyko finansowe, ochrona konsumentów i odporność operacyjna, wejście wielkich technologii do usług finansowych rodzi nowe wyzwania związane z koncentracją siły rynkowej i zarządzaniem danymi. 

Ogromne ilości danych kontrolowanych przez grupy takie jak Facebook, Google, Amazon i Alibaba mogą znacząco wpłynąć na rynek finansowy, w tym systemy bankowe. Jak wskazuje BIS, na przykład w Chinach dwie duże firmy technologiczne zajmujące się płatnościami mają łącznie 94% udziału w rynku płatności mobilnych. Szybki wzrost liczby transakcji płatniczych w ciągu kilku lat pokazuje, jak szybko duże firmy technologiczne są w stanie ugruntować swoją pozycję. Poza płatnościami duże firmy technologiczne stały się również kredytodawcami dla osób prywatnych i małych przedsiębiorstw, a także oferują ubezpieczenia i usługi zarządzania majątkiem. Badanie konsumentów zarówno amerykańskich jak i z pozostałych części świata pokazuje jednocześnie, że najmniejsze zaufanie w temacie wykorzystania ich danych mają właśnie do dużych firm technologicznych.

Obecnie regulowanie działalności na rynku finansowym odbywa się poprzez system zezwoleń na wykonywanie konkretnych usług finansowych. W przypadku podmiotów big techs sposobem regulacji ich działalności może okazać się stworzenie dla nich odrębnych zasad. 

Biuletyn dostępny pod adresem: https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf