Raport Instytutu Alana Turinga „AI w usługach finansowych"

data aktualizacji

Instytut Alana Turinga opublikował raport pt. "AI w usługach finansowych". Raport został wykonany na zlecenie The Financial Conduct Authority (FCA) - brytyjskiego nadzorcy rynku finansowego, w celu określenia szans, wyzwań i problemów związanych ze sztuczną inteligencją, między innymi z przejrzystością jej stosowania. Opracowanie zostało przygotowane nie tylko dla specjalistów w tej dziedzinie, ale także dla innych interesariuszy, w tym dla organów nadzorczych i regulacyjnych. 

Raport przedstawia jednolite ramy stosowania oraz język AI, aby zapewnić równy dostęp do wiedzy dla osób zainteresowanych rozwojem innowacji w sektorze finansowym.

Autorzy analizy podkreślają, jak duży wpływ na zmiany na rynku usług finansowych ma sztuczna inteligencja. Prognozują również ich znaczne przyspieszenie dzięki dalszemu rozwojowi technologii. Najwięcej uwagi skupiono na uczeniu maszynowym, danych nietradycyjnych oraz automatyzacji, które stanowią główną oś napędową rozwoju AI. Przedstawione są przykłady zastosowania oraz możliwości ich dalszego wykorzystania w usługach finansowych.

Przygotowane opracowanie nie zawiera w sobie gotowych rozwiązań na wyzwania, jakie niesie ze sobą rozwój AI. Analiza ma służyć jako podstawa do dialogu nad jej odpowiedzialnym i etycznym zastosowaniem (w tym nad zagrożeniami), a także jako drogowskaz dla FCA przy tworzeniu przyszłych ram regulacyjnych dla sektora usług finansowych.