Blockchain w ubezpieczeniach

data aktualizacji

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) opublikowała opracowanie dotyczące technologii blockchain i smart kontraktów w ubezpieczeniach, którego celem jest dokonanie przeglądu korzyści i ryzyk oraz zebranie opinii w drodze udostępnionej ankiety

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-discussion-paper-on-blockchain-29-04-2021.pdf (opracowanie)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIOPA_Blockchain_insurance_survey (badanie: otwarte do dnia 29 lipca 2021 r.)

Oprócz opisu przykładów zastosowania blockchain, smart kontraktów, kryptoaktywów, w opracowaniu zawarto podejście na szczeblu unijnym (np. Digital Finance Strategy Komisji Europejskiej).

EIOPA zwraca uwagę, że rozwój blockchain wiąże się z licznymi problemami jak stopień skomplikowania technologii, zużycie energii, ochrona danych i prywatność, ryzyko cybernetyczne, integracja ze starszymi infrastrukturami lub interoperacyjność i standaryzacja między różnymi łańcuchami bloków.

Źródło: https://www.eiopa.europa.eu/content/discussion-paper-blockchain-and-smart-contracts-insurance-eiopa-invites-comments-0_en