Kanadyjskie organy ds. papierów wartościowych określiły ramy zgodności dla platform handlu aktywami kryptograficznymi

data aktualizacji

29 marca 2021 r. Kanadyjscy Administratorzy Papierów Wartościowych (ang. Canadian Securities Administrators, „CSA”) i Kanadyjska Organizacja Regulacyjna Przemysłu Inwestycyjnego (ang. Investment Industry Regulatory Organization of Canada,  „IIROC”) opublikowali zawiadomienie przedstawiające wymogi prawne dotyczące papierów wartościowych, które mają zastosowanie do platform obrotu aktywami kryptograficznymi (ang. crypto-asset trading platforms , „CTP”) oraz sposoby ich dostosowania przez organy regulacyjne do modelu biznesowego CTP.

Zawiadomienie zawiera wytyczne dotyczące wymogów prawnych dla papierów wartościowych mających zastosowanie do platform, niezależnie od tego, czy handluje aktywami kryptograficznymi będącymi papierami wartościowymi lub instrumentami pochodnymi, czy też prawami umownymi lub roszczeniami do bazowych aktywów kryptograficznych, takich jak bitcoin lub ether. W zawiadomieniu przedstawiono również tymczasowe podejścia, które mogą być dostępne dla CTP, i które mają na celu wspieranie innowacji i zapewnienie elastyczności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że CTP działają w odpowiednio regulowanym środowisku.


Żródło: https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=2033