IX posiedzenie Komitetu Sterującego ds. FinTech

data aktualizacji

30 marca 2021 roku odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego ds. FinTech. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, GovTech Polska, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o cyklu webinariów „Supervision Fintech Talks” dla sektora FinTech, prowadzonych przy udziale przedstawicieli rynku finansowego oraz UKNF oraz o wydanym w dniu 12 stycznia 2021 r. ostrzeżeniu UKNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami  (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami).

Podczas spotkania uzgodniono potrzebę wspólnego przygotowywania tematów istotnych dla podmiotów z rynku FinTech oraz wspólnej wymiany informacji na temat działań w obszarze fintech za pośrednictwem kanałów komunikacji wszystkich członków Komitetu Sterującego ds. FinTech.