VIII posiedzenie Komitetu Sterującego ds. FinTech

data aktualizacji

10 grudnia 2020 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Sterującego ds. FinTech. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o piaskownicy wirtualnej uruchomionej w UKNF oraz o cyklu webinariów „Supervision Fintech Talks” organizowanych przez Fundację Fintech Poland we współpracy z UKNF.  

Podjęto również wymianę poglądów na temat wydanego 10 grudnia 2020 Stanowiska UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami.