Piaskownica Wirtualna – środowisko testowe zgodne z PSD2 w ramach Programu Innovation Hub

data aktualizacji

Mając na względzie intensywny rozwój innowacyjnych rozwiązań finansowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmuje działania ukierunkowane na wsparcie  zarówno podmiotów nadzorowanych jak i start-upów, ubiegających się o odpowiednie licencje. W tym celu, w infrastrukturze IT Urzędu uruchomiono Piaskownicę Wirtualną, stanowiącą środowisko testowe pozwalające na zasymulowanie operacji bankowych i przetestowanie rozwiązań, bazujących na interfejsie Open API, zgodnym ze standardem Polish API.

Piaskownica Wirtualna stanowi rozszerzenie dotychczasowego Programu Innovation Hub. Podmiot posiadający innowacyjną usługę płatności finansowych może zgłosić się do Programu, gdzie będzie mógł skonsultować swój pomysł oraz przetestować jego funkcjonalność w teleinformatycznym środowisku testowym, symulującym podstawowe usługi przewidziane w dyrektywie PSD2 tj. PIS, AIS i CAF. Udział w testach w Piaskownicy Wirtualnej jest w pełni bezpłatny i  nie wymaga  posiadania licencji TPP.

Jak wziąć udział w Programie Innovation Hub i testować swoje rozwiązanie w Piaskownicy Wirtualnej?

  1. Należy zgłosić się do Programu Innovation Hub poprzez udostępniony na stronie Urzędu formularz zgłoszeniowy
  2. Przejść  etap konsultacji i uzyskać kwalifikację do testów w środowisku Piaskownicy Wirtualnej po czym uzyskasz 90-dniowy dostęp do dedykowanej infrastruktury IT. W tym czasie jest udostępniony dostęp do środowiska symulującego wybrane operacje bankowe, co pozwoli   na sprawdzenie i ewentualne poprawienie opracowywanych funkcjonalności. 
  3. Na uzasadniony wniosek, zgodnie z Regulaminem udziału w testach, dostęp do środowiska testowego może być przedłużony o kolejne 30 dni.
Uruchomienie środowiska Piaskownicy Wirtualnej stanowi wsparcie w rozwoju polskiego rynku innowacji finansowych, ale również realizację zadań wskazanych w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru. Jest to też pierwszy etap rozwoju oferty technologicznego wsparcia podmiotów z branży FinTech. W następnych krokach uruchamiane będą  narzędzia, pozwalające na prowadzenie testów dla kolejnych usług działających w oparciu o inne technologie.
Zachęcamy do skorzystania z oferowanego rozwiązania tych, którzy planują ubiegać się o licencję TPP i działać w obszarze otwartej bankowości jak również podmioty posiadające  stosowną licencję, które  chcą zweryfikować działanie posiadanych już rozwiązań.