Jak wykrywać naruszenia na rynku kryptoaktywów – praktyczne wskazówki FATF

data aktualizacji

Financial Action Task Force (FATF) opublikował raport omawiający najważniejsze czynniki mogące wskazywać na działania przestępcze w obszarze kryptoaktywów.

Jak wskazano w raporcie, kryptoaktywa wykorzystują innowacyjną technologię, dzięki której możliwy jest transfer wartości po całym świecie bez ograniczeń. Oprócz oczywistych zalet jakie się wiążą z kryptoaktywmi (szybsze przelewy, obniżenie kosztów transakcji dla klientów) mogą występować również zagrożenia, ponieważ anonimowość która się z nimi wiąże przyciąga przestępców, którzy próbują je wykorzystywać chociażby w handlu narkotykami, handlu bronią czy też w celu unikania sankcji.

Instytucje obowiązane zdaniem FATF powinny zwrócić szczególną uwagę na nietypowe zachowania użytkowników, które dotyczą 

  • nieprawidłowości już na etapie zakładania konta, np.: tworzenie kilku kont z podaniem różnych danych, wykonywanie transakcji spod numeru IP z kraju wpisanego na listę sankcyjną, 
  • zdarzeń przy identyfikacji i weryfikacji klienta jak niepełne dane czy posłużenie się dokumentem podrobionym, 
  • aktywność klienta na portalach dotyczących działalności nielegalnej czy też posłużenie się osobami trzecimi. 
Te czynniki powinny wpływać na ogólną ocenę użytkownika dla którego jest otwierany rachunek.
W ocenie FATF po otwarciu rachunku instytucje obowiązane powinny zwracać szczególną uwagę na specyficzne cechy transakcji takie jak np.: 
  • przeprowadzanie wymiany walut tradycyjnych (FIAT) np. euro na kryptoaktywo w warunkach kiedy może prowadzić to do straty, 
  • zamiana dużej ilość kryptoaktywów na FIAT czy kryptoaktywów jednego rodzaju na kryptoaktywa innego rodzaju,
  • transfer małych ilości kryptoaktywów z wielu portfeli na jedno konto celem ich gromadzenia i późniejszego przeniesienia na inne konto albo zamiany jednorazowej na walutę FIAT.
Raport skierowany jest zarówno do instytucji finansowych, podmiotów świadczących usługi w obszarze kryptoaktywów, jak i podmiotów zobowiązanych do wykrywania podejrzanych transakcji w świetle regulacji AML. 
Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: