UKNF informuje o programie wspierającym przedsiębiorców STEP, realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

data aktualizacji 03 marca 2020

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) to program doradczy, którego celem jest wspieranie przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe, jednak brak im doświadczenia oraz wiedzy o pozyskiwaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich. Program jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pomoc udzielana przez Ministerstwo jest bezpłatna i dostępna dla każdego przedsiębiorcy. 

Program STEP dzieli się na dwie ścieżki:

1) Wsparcie przedsiębiorców, posiadających już pomysł na innowacyjny projekt – I ścieżka. Ścieżka opiera się na współpracy z ekspertem, który w kontekście kryteriów oceny projektów w działaniach PO IR przedstawia indywidualną, uwzgledniającą specyfikę branży i samego przedsiębiorstwa analizę pomysłu na projekt.

2) Wsparcie przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają swoją przygodę z innowacjami oraz Funduszami europejskimi – II ścieżka – Innovation Coach. Przedsiębiorcy dedykowany jest opiekun z bazy ekspertów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, który wspiera podmioty innowacyjne. Na bazie indywidualnej oceny opiekun przeanalizuje branżę, dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada jego potencjał, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I . Na podstawie zebranych informacji opiekun przedstawi rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz możliwość pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.step.gov.pl