V posiedzenie Komitetu Sterującego ds. #FinTech

data aktualizacji 06 lutego 2020

5 lutego 2020 r. w UKNF odbyło się V Spotkanie Komitetu Sterującego ds. FinTech. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Spotkanie poświęcone było międzysektorowym planom rozwoju i promocji sektora FinTech w Polsce na rok 2020 r. oraz inicjatyw podejmowanych bezpośrednio przez instytucje w tym obszarze.

Głównym celem Komitetu Sterującego ds. FinTech jest zharmonizowanie wszystkich działań i instytucji państwa w zakresie FinTech oraz skoordynowanie prac poszczególnych instytucji w procesie budowania pozycji polskiego otoczenia FinTech na rynku światowym.

#FinTechUKNF