Seminarium pt. „Wnioski z kontroli w zakresie implementacji Rekomendacji z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie badania adekwatności produktu”, 16 października 2018 roku

data aktualizacji 17 października 2018

Seminarium skierowane było do przedstawicieli zakładów ubezpieczeń Działu I według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z wnioskami z kontroli w zakresie implementacji Rekomendacji z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie badania adekwatności produktu.

Spotkanie odbyło się w dniu 16 października 2018 r. (w godz. 10:00 - 14:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6e Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny. W spotkaniu uczestniczyło 62 osoby.