Seminarium „Nowa sprawozdawczość dla SKOK - omówienie arkuszy sprawozdawczości kwartalnej”

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do przedstawicieli spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych zajmujących się sprawozdawczością dla UKNF.

Celem seminarium było przybliżenie sektorowi SKOK nowych wymagań dotyczących sprawozdawczości związanych z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

W seminarium udział wzięło 47 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.