Seminarium „Nowa sprawozdawczość dla SKOK - omówienie arkuszy sprawozdawczości kwartalnej”

data aktualizacji 09 stycznia 2019

Seminarium skierowane było do przedstawicieli spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych zajmujących się sprawozdawczością dla UKNF.

Celem seminarium było przybliżenie sektorowi SKOK nowych wymagań dotyczących sprawozdawczości związanych z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

W seminarium udział wzięło 47 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.