Podstawy rachunkowości (w tym różnice w standardach, w odniesieniu do różnych grup podmiotów)

data aktualizacji 17 października 2017

Seminarium skierowane było do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, pracowników UOKiK oraz pracowników GUS.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy w obszarze rachunkowości.

Spotkanie odbyło się w dniu 17 października 2017 roku (w godz. 10:00 - 15:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1.

Procedura przyjmowania zgłoszeń została zakończona. Potwierdzenia uczestnictwa zostały przesłane w dniu 12 października 2017 roku.

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium udział wzięło 60 osób.