Postępowania administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego – zasady i przebieg (w praktyce i orzecznictwie sądowym)

data aktualizacji

Celem seminarium było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez KNF.

Seminarium przeznaczone było dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez KNF, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF w różnym zakresie, np. wydania zezwolenia, zgody, czy też wymierzania kary pieniężnej. Udział w seminarium mogą wziąć także przedstawiciele kancelarii prawnych obsługujących podmioty nadzorowane, pracownicy nauki zainteresowani problematyką, czy też przedstawiciele mediów pragnący poszerzyć swą wiedzę na temat funkcjonowania KNF.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 marca 2016 roku (w godz. 10:00 - 15:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział 123 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.