World Investor Week 2022 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
WIW2022_logo

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach VI edycji World Investor Week (WIW) - Światowy Tydzień Inwestora w dniach 4-7 października 2022 r. przeprowadził cykl webinariów dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Program webinariów w ramach WIW:


Ring the Bell for Financial Literacy

3 października 2022 r. o godz. 9:00 na Sali Notowań GPW w Warszawie odbyła się pierwsza polska uroczystość „Ring the Bell for Financial Literacy”, która zainaugurowała tegoroczną edycję World Investor Week. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Fundację GPW we współpracy z UKNF i KDPW_CCP. Podsumowanie wydarzenia

World Investor Week (Światowy Tydzień Inwestora) jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do przyszłym i obecnym inwestorów w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. World Investor Week stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym. 
Rolę koordynatora World Investor Week w Polsce pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.
Do pobrania

Główne przesłanie kampanii WIW 2022 – odporność inwestora, zrównoważone finansowanie, ochrona przed oszustwami, kryptoaktywa

plik .pdf, 398,1kB
Pobierz

RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY - Prezentacja agendy WIW w Polsce i projektów edukacyjnych Organizatorów

plik .pdf, 3,8MB
Pobierz