Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych prezentuje kolejne dokumenty

Data aktualizacji:

Prezentujemy dokumenty i materiały Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych:

  • Rekomendacja w zakresie stosowania indeksu WIRON w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych
  • Precyzja zaokrągleń w zakresie wyznaczania przepływów odsetkowych, w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych, którego celem jest omówienie istotnych kwestii w zakresie zasad kalkulacji przepływów odsetkowych opartych o WIRON lub WIRON Indeks Jednopodstawowy, w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych
  • Słownik pojęć, ujednolicający terminologię i określenia stosowane w rekomendacjach oraz innych materiałach opracowywanych przez NGR
Do pobrania

Rekomendacja dot. stosowania indeksu WIRON w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych

plik .pdf, 2,5MB
Pobierz

Precyzja zaokrągleń w zakresie wyznaczania przepływów odsetkowych

plik .pdf, 340,7kB
Pobierz

Kalkulacja przepływów pieniężnych

plik .xlsb, 443,1kB
Pobierz

Słownik pojęć

plik .pdf, 690,8kB
Pobierz