Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych prezentuje kolejne dokumenty

data aktualizacji

Prezentujemy dokumenty i materiały Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych:

  • Rekomendacja w zakresie stosowania indeksu WIRON w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych
  • Precyzja zaokrągleń w zakresie wyznaczania przepływów odsetkowych, w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych, którego celem jest omówienie istotnych kwestii w zakresie zasad kalkulacji przepływów odsetkowych opartych o WIRON lub WIRON Indeks Jednopodstawowy, w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych
  • Słownik pojęć, ujednolicający terminologię i określenia stosowane w rekomendacjach oraz innych materiałach opracowywanych przez NGR