Wnioski z konsultacji Rekomendacji dot. stosowania WIRON w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych

data aktualizacji

Prezentujemy podsumowanie wniosków z konsultacji publicznych Rekomendacji w zakresie stosowania indeksu WIRON w emisjach zmiennoprocentowych papierów.