Stanowisko UZP ws. wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego

data aktualizacji

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych udostępnia stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ws. braku konieczności przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego.