Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Pierwsza transakcja OIS, w której zastosowano WIRON

Data aktualizacji:

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych informuje, że ING Bank Śląski SA i PKO BP SA zawarły pierwszą na krajowym rynku finansowym  transakcję, w której zastosowano indeks  stopy procentowej WIRON. Jej przedmiotem był instrument finansowy będący kontraktem pochodnym dotyczącym stopy procentowej  Overnight Index Swap (OIS). Dzięki zawartej transakcji banki sprawdziły zdolności operacyjne i technologiczne do stosowania WIRON w instrumentach finansowych. Transakcja miała niską wartość nominalną i została zawarta na krótki okres.

Kontrakty pochodne dotyczące stopy procentowej, w tym OIS, mogą być używane przez banki do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej pozycji własnych i klientowskich. 

Zawarta transakcja wpisuje się w określony w Mapie Drogowej etap „Fazy Wprowadzania” reformy wskaźników referencyjnych, w ramach którego budowana ma być płynność na rynku instrumentów finansowych będących kontraktami pochodnymi odpowiadającymi charakterystyce OIS, dla których WIRON ma być wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. W ”Fazie Wprowadzania”, o której mowa w Mapie Drogowej ustalonej przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, zawierane transakcje swapowe będą  mieć charakter bilateralny, tzn. będą rozliczane pomiędzy dwoma stronami kontraktu.

Jednocześnie informujemy, że Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych przyjął w piątek rekomendację w zakresie standardowej transakcji OIS opartej na WIRON.