Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. OIS i obligacji

data aktualizacji

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektami oraz do zgłaszania uwag do rekomendacji NGR w zakresie standardowej transakcji OIS opartej na indeksie WIRON oraz do rekomendacji NGR w zakresie stosowania indeksu WIRON w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych.

Konsultacje potrwają do 4 stycznia 2023 r. Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres: konsultacjengr@knf.gov.pl