Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Nowy Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego KS NGR

Data aktualizacji:

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej  ds. reformy wskaźników referencyjnych (KS NGR), które odbyło się w piątek, 9 grudnia 2022 r., członkowie Komitetu wybrali jednogłośnie nowego Przewodniczącego KS NGR, którym został Tadeusz Białek – Wiceprezes Związku Banków Polskich. Wcześniej funkcję Przewodniczącego KS NGR sprawował Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Na piątkowym posiedzeniu skład KS NGR został także uzupełniony o trzeciego Zastępcę Przewodniczącego Komitetu, którym został wybrany jednogłośnie Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu mBank SA,  będący w KS NGR przedstawicielem banków uczestniczących w pracach Narodowej Grupy Roboczej. Przedstawiciel banków sprawuje funkcję członka Komitetu Sterującego na zasadach rotacyjnych, przez co najmniej 3 miesiące.

Aktualny skład KS NGR przedstawia się następująco:

  • Tadeusz Białek – Wiceprezes  Związku Banków Polskich  – Przewodniczący KS NGR 
  • Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark – Zastępca Przewodniczącego KS NGR 
  • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Zastępca Przewodniczącego KS NGR
  • Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu mBank SA – Zastępca Przewodniczącego KS NGR
  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Członek KS NGR 
  • Piotr Patkowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Członek KS NGR
  • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Członek KS NGR 
  • Grzegorz Owczarek – Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Członek KS NGR