Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

FCA rozpoczyna konsultacje ws. syntetycznego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej LIBOR USD

Data aktualizacji:

Urząd KNF informuje, że brytyjski organ nadzoru – Financial Conduct Authority (FCA) – 23 listopada 2022 r. rozpoczął konsultacje publiczne ws. syntetycznego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej LIBOR USD. W ramach konsultacji FCA zaproponował wyznaczenie syntetycznych wskaźników referencyjnych stopy procentowej LIBOR USD dla tenorów 1M, 3M oraz 6M. Wskaźniki syntetyczne miałyby funkcjonować od końca czerwca 2023 r. do końca września 2024 r. W intencji FCA jest, aby ten czas został wykorzystany przez rynek do rozliczenia wszelkich ekspozycji stosujących wskaźnik referencyjny stopy procentowej LIBOR USD. Jednocześnie zwracamy uwagę, że FCA zaproponował ograniczenia co do kategorii produktowych, które będą mogły skorzystać z syntetycznego LIBOR USD.

UKNF zachęca uczestników krajowego rynku finansowego, którzy posiadają ekspozycje na LIBOR USD do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach, które są dostępne pod adresem: https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp22-21-synthetic-us-dollar-libor.

Termin na składanie stanowisk upływa 6 stycznia 2023 r.

Wskazujemy, że wcześniej FCA podjęła również decyzję o kontynuacji opracowywania syntetycznego LIBOR GBP o tenorze 3M do końca marca 2024 r. (tenory 1M i 6M do końca marca 2023 r.). Jednocześnie FCA przypomina o całkowitym zakończeniu publikacji syntetycznego LIBOR JPY wraz z końcem 2023 r.

UKNF podkreśla swoje oczekiwanie nadzorcze skierowane do podmiotów nadzorowanych, aby te aktywnie ograniczały swoje ekspozycje na wszystkie waluty oraz tenory wskaźnika referencyjnego stopy procentowej LIBOR.