Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej przeprowadził dyskusję dot. wyboru nowego wskaźnika referencyjnego oraz omówił aktualizację projektu Mapy Drogowej

Data aktualizacji:

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, podczas spotkania, które odbyło się 18 sierpnia br. przeprowadził dyskusję na temat metodyki wyboru nowego wskaźnika referencyjnego RFR (risk free rates) dla złotego (PLN) oraz kryteriów, jakie powinien spełniać taki wskaźnik. Omówił także aktualizację projektu Mapy Drogowej określającej harmonogram zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez nowy indeks stóp procentowych RFR w Polsce. Celem opracowania mapy drogowej jest przeprowadzenie reformy wskaźników referencyjnych w Polsce w sposób uporządkowany i sprawny.

KS NGR zamierza na jednym z najbliższych posiedzeń dokonać wyboru nowego wskaźnika referencyjnego RFR dla PLN oraz przyjąć Mapę Drogową. Kolejnym krokiem KS NGR będzie rekomendacja standardów stosowania nowego wskaźnika RFR w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych.

Działania Narodowej Grupy Roboczej kierowane przez KS mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej.

KS NGR obradował w składzie:

  • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego – Przewodniczący KS NGR 
  • Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark – Zastępca Przewodniczącego KS NGR 
  • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Zastępca Przewodniczącego KS NGR
  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Członek KS NGR 
  • Piotr Patkowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Członek KS NGR
  • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Członek KS NGR 
  • Grzegorz Owczarek – Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Członek KS NGR

- Komunikat z 8 sierpnia br. dotyczący posiedzenia KS NGR:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79189&p_id=18

- Komunikat z 13 lipca br. dotyczący rozpoczęcia prac przez NGR:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=78940&p_id=18