Wytyczne ESMA

data aktualizacji

Wytyczne ESMA  w sprawie zgłaszania transakcji, przechowywania danych dotyczących zleceń i synchronizacji zegarów w ramach MiFID II