Wytyczne ESMA

data aktualizacji 09 kwietnia 2018

Wytyczne ESMA  w sprawie zgłaszania transakcji, przechowywania danych dotyczących zleceń i synchronizacji zegarów w ramach MiFID II