Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Europejskie Urzędy Nadzoru opublikowały Q&A dotyczące rozporządzenia delegowanego w sprawie SFDR

Data aktualizacji:

17 listopada 2022 r. Europejskie Urzędy Nadzoru (ESMA, EBA i EIOPA) opublikowały „Pytania i odpowiedzi” (Q&A) dotyczące rozporządzenia delegowanego w sprawie SFDR (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach)

Pytania i odpowiedzi obejmują następujące obszary:

I. Bieżąca wartość wszystkich inwestycji w ujawnieniach dotyczących głównych niekorzystnych skutków (PAI) i Taksonomii

II. Ujawnienia w zakresie PAI

III. Ujawniania w zakresie produktów finansowych

IV. Produkty o różnych wariantach inwestycji

V. Ujawnienia zgodne z Taksonomią

VI. Doradcy finansowi i zakres stosowania.

Dostęp do Q&A w angielskiej wersji językowej można uzyskać pod poniższymi linkami:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_62_jc_sfdr_qas.pdf 

https://www.esma.europa.eu/joint-qas  

*Aktualny harmonogram wdrażania kluczowych aktów prawnych w unijnych ramach zrównoważonego finansowania (w tym w zakresie Rozporządzenia SFDR) można uzyskać pod poniższym linkiem: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sustainable_finance_-_implementation_timeline.pdf