Informacja dla emitentów w zakresie stosowania art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii w 2022 r.

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę na nowe obowiązki informacyjne emitentów określone art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii (rozporządzenie 2020/852 z 18 czerwca 2020 r.), które obowiązują począwszy od 2022 roku.