Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS

data aktualizacji

Przedstawiamy przygotowane przez specjalistów ds. telekomunikacji oraz Zespół CSIRT KNF opracowanie opisujące koncepcje, narzędzia i techniki chroniące przed atakami DDoS, które są jednym z popularnych rodzajów działań cyberprzestępców. Każda Organizacja powinna przeprowadzić analizę ryzyka w obszarze ataków DDoS na swoją infrastrukturę teleinformatyczną i na podstawie wyników tej analizy dobrać odpowiednie narzędzia, rozwiązania techniczne, czy optymalny model architektury dostępowej do Internetu w celu ochrony przed atakami typu odmowa dostępu do usługi.

Good practices in DDoS countermeasures

We would like to present a report prepared by experts of telecommunication and CSIRT KNF Team, which describes concepts, tools and techniques that can protect an organization from DDoS attacks. Each Organization should conduct a risk analysis in the area of DDoS attacks on its ICT infrastructure and choose appropriate tools and technical solutions in order to protect against denial of service attacks.