Podsumowanie Roku 2021 w CSIRT KNF

data aktualizacji

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Podsumowanie Roku 2021 w CSIRT KNF”. W opracowaniu opisane zostały najczęściej występujące ataki wymierzone w nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Aby przybliżyć skalę zagrożenia wskazano na dane liczbowe dotyczące niebezpiecznych domen z podziałem na ich kategorie. Przedstawione zostały również statystyki dotyczące występowania ataków w poszczególnych miesiącach roku 2021. 

W raporcie przybliżona została także aktywność Zespołu CSIRT KNF w zakresie budowania świadomości obywateli z zakresu cyberbezpieczeństwa. Poszerzenie wiedzy użytkowników o zagrożeniach w Internecie stanowi kluczową rolę w budowaniu stabilności finansowej sektora bankowego.