Zakres nadzoru wobec akcjonariuszy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

KNF nadzoruje również wypełnianie obowiązków przez akcjonariuszy spółek publicznych wobec spółki i KNF, m.in. obowiązków powiadamiania o przekroczeniu określonego progu udziału w ogólnej liczbie głosów spółki czy zakupu lub sprzedaży akcji spółki publicznej przez członka zarządu, rady nadzorczej lub osób, które są blisko związane z nimi (np. żona członka zarządu, syn członka rady nadzorczej).

Jeżeli akcjonariusz, w określonym terminie, nie zawiadomi KNF i spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu wskazanych w przepisach prawa progów (np. w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji osiągnął próg 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce), KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do 5 milionów złotych.

Podobnie, jak w przypadku, w którym akcjonariusz, który przekroczy próg 50% ogólnej liczby głosów w spółce i nie wypełni obowiązku ogłoszenia wezwania zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. W takim przypadku KNF ma prawo nałożyć na akcjonariusza karę nawet do 10 milionów złotych.

KNF może nałożyć również wysoką karę finansową na członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki, którzy kupują lub sprzedają akcje tej spółki i nie poinformują o tym KNF i tej spółki. W taki sam sposób KNF może ukarać osoby blisko związane z członkami zarządu lub rady nadzorczej, np. żony, mężów członków zarządu czy dzieci członka rady nadzorczej, którzy wykonując transakcje na akcjach spółki, mają ten sam obowiązek, a go nie spełnią.