Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko UKNF dot. prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Stanowisko zawiera dobre praktyki dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, związanych m.in. z czynnościami jakie instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego powinny podjąć: 

  • w odniesieniu do nawiązywania stosunków gospodarczych z nowymi klientami bez ich fizycznej obecności,
  • w przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich zgodnie z przepisami prawa krajowego,
  • w zakresie wdrażania polityk (strategii) oraz procedur, systemu kontroli wewnętrznej i nadzoru wewnętrznego, jakie podmioty nadzorowane powinny wprowadzić w przypadku zdalnego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta.
Do pobrania

Stanowisko UKNF dotyczące prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta

plik .pdf, 735,8kB
Pobierz