Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Włącz tryb „e” – załatw swoją sprawę w Urzędzie KNF elektronicznie

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Przeorganizowanie funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na system pracy zdalnej przełożyło się na szersze wykorzystywanie elektronicznych środków komunikacji. Jednocześnie kolejne obszary działalności UKNF obejmowane są elektronizacją. Dlatego zachęcamy wszystkich do inicjowania swoich spraw w Urzędzie (wnioski, zawiadomienia, notyfikacje) w formule elektronicznej z wykorzystaniem ePUAPU oraz do przejścia na e-tryb w przypadku postępowań administracyjnych będących już w toku. W tym celu opracowaliśmy instrukcję dotyczącą tego, jak zainicjować e-postępowanie administracyjne lub przejść na e-postępowanie z trybu papierowego. 

Z perspektywy wnioskodawcy cyfrowa transformacja i przejście na tryb e-postępowania przynosi wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu obiegu korespondencji oraz skrócenia całego postępowania.

Zespoły poszczególnych Departamentów Urzędu KNF są operacyjnie przygotowane do wsparcia w przeprowadzeniu wnioskodawcy przez procedurę zainicjowania lub przejścia na tryb e-postępowania. 

Wszelkie uwagi oraz prośby o wsparcie w tej kwestii należy kierować do sekretariatu właściwego Departamentu UKNF. 

Postępująca dynamicznie elektronizacja Urzędu KNF stanowi realizację zapowiedzi zawartych w „Cyfrowej Agendzie Nadzoru”, której jednym z filarów jest także „Elektroniczny Urząd”. 


Do pobrania: Instrukcja e-postępowania

Do pobrania

Instrukcja e-postępowania

plik .pdf, 228,6kB
Pobierz